Chinese Simplified深圳市宝安区沙井艺盛颜料塑胶制品厂艺盛塑胶颜料(香港)有限公司艺盛塑胶颜料(香港)有限公司/https://img.diytrade.com/smimg/654990/43306587-4720073-20_0_0_0_0/nn/76dc.jpg网站地图双色注塑,双色注塑加工,深圳双色注塑厂,深圳塑胶制品厂,中山色母,中山色母厂家,中山色粉厂家,彩色母粒,黑色母粒,白色母粒,PC光扩散料,光扩散材料。艺盛塑胶颜料(香港)有限公司成立于1993年,主要经营塑胶颜料、塑胶射出成型的研发与生产、进出口贸易等业务。2003~2006年于国内分别设立深圳市宝安区沙井艺盛颜料塑胶制品厂和中山市艺盛塑胶颜料色母有限公司,专业从事塑胶染色、色母生产、改性工程塑料研发,精密塑胶射出成型(单、双物料)制造。工厂设有注塑部、色粉部、色母部、改性工程塑料开发部等部门。公司先后通过 ISO及SGS 认证, 艺盛塑胶 -<link rel="canonical" href="http://www.hkyisheng.com/sdp/654990/2/sm/0.html" /><link rel="stylesheet" href="https://res.diytrade.com/sitetpl-css/bootstrap/bootstrap.min.css"></link> <link rel="stylesheet" href="https://res.diytrade.com/sitetpl-css/bootstrap/bootstrap-theme.min.css"></link> <link rel="stylesheet" href="https://res.diytrade.com/sitetpl-css/mobile.css"></link> <script src="https://res.diytrade.com/sitetpl-js/jquery-1.11.0.min.js"></script> <script src="https://res.diytrade.com/sitetpl-js/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>falsetrue<!--diypys--> <font size="1" color="#666666" face="arial">Powered by <a target="_blank" href="http://cn.diytrade.com" ><font color="#666666">DIYTrade.com</font></a></font> <!--diypye-->修改日期2018 - 01 - 26falsetrue网站地图falseTOPIC_SECTIONtrue1000truetruefalsehttp://www.hkyisheng.com/sdp/654990/2/sm/0.html?fromVersion=mobilehttp://m.hkyisheng.com/sdm/654990/2/sm/0.html<!--diyphs--> <!--diyphe--><!--diypfs--> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-47544227-1', 'diytrade.com'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Start Alexa Certify Javascript --> <script type="text/javascript"> _atrk_opts = { atrk_acct:"Hj23j1a4ZP00GL", domain:"diytrade.com",dynamic: true}; (function() { var as = document.createElement('script'); as.type = 'text/javascript'; as.async = true; as.src = "https://d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as, s); })(); </script> <noscript><img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Hj23j1a4ZP00GL" style="display:none" height="1" width="1" alt="" /></noscript> <!-- End Alexa Certify Javascript --> <!--diypfe-->/sdm/654990/2/pl/0.html搜索网站地图/sdm/654990/2/sm/0.html浏览人次http://counter.diysite.com/diyep/dvr/?action=counter&siteID=654990&update=1/sdp/sdp.js?p=counter&update=1&s=654990/sdm/654990/2/pl/0.html搜索Chinese Simplified简体版简/sdm/654990/2/home/0.htmlEnglishEnglishENG/sdm/654990/4/home/0.htmlChinese Traditional繁體版繁/sdm/654990/3/home/0.html艺盛塑胶/sdm/654990/2/cp-3400887/0/%E8%89%BA%E7%9B%9B%E5%A1%91%E8%83%B6.html射出成型/sdm/654990/2/cp-3400884/0/%E5%B0%84%E5%87%BA%E6%88%90%E5%9E%8B.html塑胶染色/sdm/654990/2/cp-3400886/0/%E5%A1%91%E8%83%B6%E6%9F%93%E8%89%B2.html产品中心/sdm/654990/2/pl-3400870/0/%E4%BA%A7%E5%93%81%E4%B8%AD%E5%BF%83.html文件下载/sdm/654990/2/doc-3400933/0/%E6%96%87%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E8%BD%BD.html联系我们/sdm/654990/2/cf-3400888/0/%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%88%91%E4%BB%AC.html新闻中心/sdm/654990/2/nl-5037572/0/%E6%96%B0%E9%97%BB%E4%B8%AD%E5%BF%83.html<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <g:plusone size="Medium" annotation="none" href="http://www.hkyisheng.com"></g:plusone><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.hkyisheng.com" data-count="none">Tweet</a> <script type="text/javascript">!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>/diyep/cart/?l=2&siteID=654990&page=main%2FSiteCartwindow/sdp/sdp.js?l=2&s=654990&p=basket<p style="text-align:center">Copyright &reg;&nbsp;<a href="http://www.hkyisheng.com/sdp/654990/2/cp-3400887/0/%E8%89%BA%E7%9B%9B%E5%A1%91%E8%83%B6.html">艺盛塑胶颜料有限公司</a>版权所有 &nbsp; &nbsp; &nbsp;友情网站:<a href="http://hkyishengyanliao.1688.com/" target="_blank">艺盛阿里巴巴旺铺</a>&nbsp;<a href="http://www.earthsun.cn">艺盛色母官网</a></p> http://www.hkyisheng.com/sdm/654990/2/cf/0.html/sdm/654990/2/sm/0.html回到顶部